دکورپرداز

۱۵۰۰ خودرو وارداتی متروكه شد

۱۵۰۰ خودرو وارداتی متروكه شد
معاون وزیر نفت

موافقت ضمنی دولت برای تخصیص سهم درآمدی دارا یكم به وزارت نفت

موافقت ضمنی دولت برای تخصیص سهم درآمدی دارا یكم به وزارت نفت

چرا برخی صف های فروش بورس جمع نمی شود؟

چرا برخی صف های فروش بورس جمع نمی شود؟
از سوی بانك مركزی

لیست دریافت كنندگان ارز نیمایی و دولتی بروزرسانی شد

لیست دریافت كنندگان ارز نیمایی و دولتی بروزرسانی شد

پرداخت كمك ودیعه مسكن سرعت گرفت

پرداخت كمك ودیعه مسكن سرعت گرفت

ابلاغ مصوبه تغییر سرمایه گذار در قرارداد پروژه راه آهن شلمچه - بصره

ابلاغ مصوبه تغییر سرمایه گذار در قرارداد پروژه راه آهن شلمچه - بصره
از آغاز تا میانه معاملات رخ داد؛

شروع طوفانی شاخص بورس و بازگشت مجدد

شروع طوفانی شاخص بورس و بازگشت مجدد

آمریكا چقدر بدهی دارد؟

آمریكا چقدر بدهی دارد؟
در واكنش به كنترل پول

موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است!

موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است!

ثبت بدترین عملكرد اقتصادی فرانسه

ثبت بدترین عملكرد اقتصادی فرانسه

جزر و مد نفت و بورس در بودجه

جزر و مد نفت و بورس در بودجه
توسط بانك ها و موسسات مالی انجام شد

خرید بیشتر از ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی

خرید بیشتر از ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی
مراسم بهره برداری از طرح های وزارت صمت

روحانی: سه رهبر دنیا به من گفتند مقابله با كرونا در ایران برای ما الگو شد

روحانی: سه رهبر دنیا به من گفتند مقابله با كرونا در ایران برای ما الگو شد

بررسی نقش بانك مركزی در تأمین كسری بودجه

بررسی نقش بانك مركزی در تأمین كسری بودجه

مشاور ترامپ هم حرف های وی را تكرار كرد!

مشاور ترامپ هم حرف های وی را تكرار كرد!
دژپسند:

لایحه افزایش سرمایه شركت های بورسی گامی در جهت مردمی كردن اقتصاد است

لایحه افزایش سرمایه شركت های بورسی گامی در جهت مردمی كردن اقتصاد است
در یك سال منتهی به خرداد ۹۹

بدهی بانك ها به بانك مركزی ۱۵ و هشت دهم درصد كاهش پیدا كرد

بدهی بانك ها به بانك مركزی ۱۵ و هشت دهم درصد كاهش پیدا كرد

آمریكا چه قدر بدهی دارد؟

آمریكا چه قدر بدهی دارد؟
گزارش دكور پرداز

پیك موتوری ها، دستفروش ها و بدسرپرست ها جاماندگان وام ودیعه مسكن

پیك موتوری ها، دستفروش ها و بدسرپرست ها جاماندگان وام ودیعه مسكن

افزایش كسری بودجه كشورهای اروپایی

افزایش كسری بودجه كشورهای اروپایی
از امروز

سامانه مجوزهای سازمان خصوصی سازی شروع به كار كرد

سامانه مجوزهای سازمان خصوصی سازی شروع به كار كرد
بانك مركزی اعلام كرد

كفایت نقدینگی در بازار بین بانكی

كفایت نقدینگی در بازار بین بانكی
دژپسند:

رضایت بخش خصوصی و دولتی از گمرك بیشتر شده است

رضایت بخش خصوصی و دولتی از گمرك بیشتر شده است
گزارش مهر؛

احكام فقهی بورس از نظر مراجع تقلید

احكام فقهی بورس از نظر مراجع تقلید
از سوی وزارت اقتصاد

شایعه توقف فروش صندوق ETF دوم و سوم تكذیب شد

شایعه توقف فروش صندوق ETF دوم و سوم تكذیب شد

خبری از بورس مسكن نشد!

خبری از بورس مسكن نشد!

راهی برای كاهش بدهی بزرگترین بدهكار بانكی

راهی برای كاهش بدهی بزرگترین بدهكار بانكی

كرونا حداقل یك نیرو در ۳۰ درصد مشاغل را اخراج كرد!

كرونا حداقل یك نیرو در ۳۰ درصد مشاغل را اخراج كرد!
مهر خبر می دهد

سقف صادرات بار اول كارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد

سقف صادرات بار اول كارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد
در سال ۹۸

46 هزار و 951 میلیارد ریال اوراق مشاركت فروش رفت

46 هزار و 951 میلیارد ریال اوراق مشاركت فروش رفت
لینک دوستان دكور پرداز
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد