دکورپرداز
دکور پرداز

بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه، کدام یک ضروری است؟

بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه، کدام یک ضروری است؟

به گزارش دکور پرداز در ادامه با لزوم بیمه بدنه و ثالث آشنا می شوید.به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، برای خودرو بعنوان یک وسیله نقلیه موتوری پُرمصرف دو نوع بیمه تعریف شده که شامل بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه است. بیمه شخص ثالث توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به یک بیمه الزامی تبدیل گشته است؛ به این مفهوم که کلیه مالکان وسایل نقلیه موتوری شامل خودرو و موتورسیکلت موظف به دریافت بیمه شخص ثالث خواهند بود. در صورتیکه پلیس راهنمایی و رانندگی خودرویی را ببیند که فاقد بیمه شخص ثالث است یا مدت اعتبار بیمه نامه آن تمام شده، علاوه بر جریمه نقدی و نمره منفی برای انتقال خودرو به پارکینگ اقدام خواهد نمود. در نتیجه مالک خودرو به منظور خروج خودروی خود از پارکینگ باید علاوه بر جریمه نقدی و هزینه پارکینگ جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث خودرو را هم پرداخت کند. بیمه بدنه اما نوعی بیمه اختیاری است که مالکان در صورت تمایل می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند. اما با توجه به این که بیمه شخص ثالث خودرو تنها خسارات جانی و مالی وارده به شخص ثالث در حادثه رانندگی را پرداخت می کند، ازاین رو اگر راننده مقصر مایل به دریافت خسارت مالی وارده به خودروی خود باشد، باید بیمه بدنه خودرو دریافت کند.
تعریف بیمه شخص ثالث و انواع پوشش های آن
تمامی اشخاصی که در یک حادثه تصادف، زیان مالی و جانی می بینند زیر پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند. این بیمه هزینه های در ارتباط با درمان، فوت و خسارات به اموال را جبران می کند. در این گونه اتفاقات راننده مقصر هم می تواند از مزایای بیمه حوادث راننده که شاخه ای جدید از بیمه شخص ثالث به شمار می آید استفاده نماید. باید توجه داشت که بیمه حوادث راننده فقط زیان های جانی را به عهده می گیرد و در مقابلِ زیان های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد. از آنجائیکه خرید بیمه شخص ثالث برای تمام رانندگان خودرو ها و وسایل نقلیه الزامی است، ما خرید بیمه شخص ثالث خودرو و ماشین با قیمت ارزان را سفارش می نماییم.
پوشش های بیمه شخص ثالث
پوشش های بیمه شخص ثالث خودرو به شرح زیر است:
جبران خسارت مالی وارده به شخص ثالث در حادثه رانندگی: شرکت بیمه گر باتوجه به نوع و تعداد پوشش های دریافتی توسط شخص بیمه گزار، خسارات مالی وارده به شخص ثالث در حادثه رانندگی را برآورد کرده و در نتیجه برای پرداخت غرامت اقدام خواهد نمود.
جبران خسارات بدنی یا جانی وارد به شخص ثالث در حادثه رانندگی: در یک حادثه رانندگی نوع آسیب بدنی وارده به شخص ثالث در تعیین میزان خسارت پرداختی نقش مؤثری دارد. انواع صدمات بدنی شامل شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی جزئی یا کلی، از کار افتادگی موقت یا دائم، هزینه های بیمارستان و درمان و دیه فوت خواهد بود. ازاین رو شرکت بیمه گر باتوجه به نوع و شدت آسیب بدنی وارده و با در نظر گرفتن پوشش های بیمه شخص ثالث خودرو برای پرداخت غرامت اقدام خواهد نمود.

نحوه محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث خودرو
در تعیین بیمه شخص ثالث خودرو و مؤلفه های مختلفی در نظر گرفته می شود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
دیه کامل یک انسان در ماه حرام: اصلی ترین مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش های مالی و بدنی آن دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. دیه هر سال توسط قوه قضاییه مشخص می شود و شرکت بیمه مرکزی ایران هم حداقل و حداکثر حق بیمه شخص ثالث را بر مبنای آن تعیین خواهد نمود. میزان دیه کامل در سال ۱۴۰۰، ۶۴۰ میلیون تومان در ماه حرام است. ازاین رو حداقل نرخ بیمه شخص ثالث یک چهلم این مبلغ معادل ۱۶ میلیون تومان و حداکثر حق بیمه شخص ثالث نیمی از این مبلغ معادل ۳۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
کاربری خودرو: کاربری خودرو نشان دهنده میزان ریسک بروز حادثه رانندگی خواهد بود. خودروهایی مانند آمبولانس، آتش نشانی، تاکسی، بارکش و صنعتی ریسک بیشتری در بروز حادثه دارند و در نتیجه حق بیمه شخص ثالث آنها از خودرو های شخصی بیشتر خواهد بود.
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث خودرو: اگر در موعد سررسید برای تمدید بیمه شخص ثالث اقدام در نکنید مشمول جریمه دیرکرد خواهید شد. جریمه دیرکرد به صورت روزشمار محاسبه شده و بر حق بیمه شخص ثالث جدید اضافه می شود.
تخفیف عدم خسارت خودرو: اگر در خلال اعتبار بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه گر خسارتی دریافت نکنید، مشمول تخفیف عدم خسارت خواهید شد. تخفیف عدم خسارت برای هر سال ۵% بوده و به مدت ۱۴ سال قابل دریافت خواهد بود.
نوع و میزان پوشش های مالی بیمه شخص ثالث خودرو: حداقل بیمه شخص ثالث خودرو ۱۶ میلیون تومان است، اما شخص بیمه گزار بنا به صلاح دید خود می تواند پوشش های اضافی را دریافت کند که به واسطه آن نرخ بیمه شخص ثالث خودرو افزایش پیدا خواهد نمود.
تعریف بیمه بدنه خودرو و پوشش های آن
بیمه نامه بدنه اتومبیل برخلاف بیمه شخص ثالث، بیمه نامه اختیاری است. این بیمه نامه، یکی از انواع بیمه های اموال متعلق به وسیله نقلیه است. بیمه گزار می تواند با پرداخت مبلغ مشخصی بعنوان حق بیمه به شرکت بیمه، وسیله نقلیه خویش را در مقابل خطرات تصادفات رانندگی بیمه کند و خسارت خویش را از شرکت بیمه دریافت می نماید.
کارشناسان بیمه برای پوشش هایی که این بیمه نامه عرضه می دهد، سفارش می کنند، رانندگان اتومبیل، مبادرت به خرید بیمه بدنه خودرو کنند.
پوشش های بیمه بدنه خودرو به صورت کلی در دو دسته پوشش های اصلی بیمه بدنه خودرو و پوشش های الحاقی بیمه بدنه خودرو تقسیم می شوند که در ادامه بررسی آنها می پردازیم.
پوشش های اصلی بیمه بدنه خودرو
پوشش های اصلی این بیمه نامه خودرو شامل موارد زیر است:
سرقت کلی
خسارات وارده به این نجات سرنشینان یا انتقال خودرو به تعمیرگاه
رخ دادن حادثه برای خودرو
خسارات ناشی از حوادث چون آتشسوزی، انفجار و صاعقه
خسارت وارده به لاستیک، باتری و چرخ های خودرو
پوشش های الحاقی بیمه بدنه خودرو
پوشش های الحاقی بیمه بدنه به شرح زیر است:
دزدی در جای لوازم خودرو بدون سرقت کلی آن
شکستن شیشه خودرو به علتی غیر از خطرات اصلی
غرامت عدم استفاده از خودرو در زمان تعمیرات
خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان
خسارت وارده ناشی از پاشیدن مواد شیمیایی مانند رنگ و اسید
نحوه محاسبه نرخ بیمه بدنه خودرو
برای محاسبه نرخ بیمه بدنه خودرو مؤلفه های مختلفی در نظر گرفته می شوند که به شرح زیر هستند:
مشخصات خودرو:
عواملی نظیر سال ساخت اتومبیل، نوع خودرو، ارزش خودرو و کاربری آن در محاسبه نرخ بیمه نامه بدنه نقش پررنگ دارند.
پوشش های اضافی (تبعی) بیمه بدنه
انتخاب هریک از پوشش های اضافی مورد اشاره، مبلغی بر نرخ پایه بیمه بدنه اضافه می کند. به بیان دیگر، انتخاب پوشش های بیمه ای بیشتر با افزایش قیمت بیمه هم راه است.
تخفیف های بیمه بدنه:
تخفیفات این بیمه خودرو شامل: تخفیف های عدم خسارت، تخفیف خودروی صفر، تخفیف خرید نقدی، تخفیف ارزش خودرو هستند.
از آنجایی که خرید آنلاین انواع بیمه خودرو نسبت به خرید حضوری راحتتر و کم هزینه تر است و امکان مقایسه قیمت بیمه ماشین از شرکتهای بیمه ای مختلف و انتخاب بهترین بیمه مناسب شرایط شما وجود دارد، بنابراین شما می توانید برای خرید بیمه بدنه آنلاین به سامانه فروش آنلاین بیمه زیر رجوع نمائید:
https: //bimeh.com/carbody

چگونگی خرید آنلاین انواع بیمه خودرو
با توجه به الزامی بودن بیمه شخص ثالث خودرو و لزوم دریافت بیمه بدنه به منظور دریافت خسارات مالی وارده به بدنه خودرو راننده مقصر در حادثه میتوان اظهار داشت که دریافت هر دو بیمه می توانند خودروی شما را به صورت کامل در مقابل حوادث رانندگی بیمه کند. برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه بدنه خودرو می توانید از خدمات کارگزاری آنلاین بیمه دات کام استفاده کنید. بیمه دات کام سامانه ای برای استعلام قیمت، بررسی و مقایسه خدمات شرکتهای مختلف بیمه گر، دریافت مشاوره تخصصی مجانی برای انتخاب و خرید بیمه و در نهایت خرید آنلاین بیمه است. با توجه به این که زمان زیادی برای استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه از شما گرفته نمی گردد و از سویی بیمه نامه هم به صورت مجانی برای شما ارسال خواهد شد، ازاین رو پیشنهاد می نماییم از خدمات متنوع و گسترده بیمه دات کام استفاده کنید.
راه های ارتباط با بیمه دات کام:
نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان تهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو شرقی، جنب بیمارستان پارسیان، پلاک ۱۷ طبقه ۶، واحد ۶
کد پستی: ۱۹۹۸۶۵۳۷۴۰
شماره های تماس: ۴۳۷۲-۰۲۱
پست الکترونیکی: info@bimeh.com
برای اطلاعات بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو، می توانید به سایت بیمه دات کام ( https: //bimeh.com) رجوع نمائید.

1400/10/15
20:51:51
0.0 / 5
983
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد