دکورپرداز
دکور پرداز
معاون بانك مركزی:

۷۰ درصد خوپردازها به سامانه صیاد متصل شده است

۷۰ درصد خوپردازها به سامانه صیاد متصل شده است

به گزارش دکور پرداز معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی با بیان این که بر مبنای آمار حدود ۷۰ درصد خودپردازهای بانکهای کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند اظهار داشت: با پیگیری بانک مرکزی این نقصها برطرف خواهد شد.


به گزارش دکور پرداز به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی با اعلان اینکه حالا ثبت چک صیادی از راه خودپرداز، باید در خودپرداز همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد اضافه کرد: باتوجه به زیرساخت خیلی خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در حوزه سامانه های کارتی که همه خودپردازها به هم متصل هستند این خدمت را هم برای چک صیادی فراهم خواهیم کرد که دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند. وی ادامه داد: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک هایی که خودپردازهای انها هم به سامانه صیاد متصل نشده اند خللی دراین زمینه ایجاد نخواهد کرد باآنکه همه بانکها باید در اسرع وقت خودپردازهای خویش را به سامانه صیاد مجهز کنند. معاون تکنولوژی های جدید در مورد اجرای قانون چک با اعلان اینکه خوشبختانه روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به مراحل پایانی کار درحال نزدیک شدن هستیم اضافه کرد: اصل اجرای این قانون بر مبحث سامانه صیاد بود که عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار به خوبی اجرا می شود. محرمیان با اعلان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد بازار چک های کشور از نوع صیادی هستند اظهار داشت: خوشبختانه اثر بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می نماییم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مبلغ است، ضمن آنکه میزان برگشتی چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند آن کاهشی است. معاون تکنولوژی های جدید با تاکید بر این که بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند اشاره کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به استانداردهای جهانی درحال نزدیک شدن است. محرمیان با اشاره به این که بانک مرکزی موظف است ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که انها به سادگی بتوانند چک خویش را تایید، ثبت و انتقال دهند اضافه کرد: این ابزارها با تلفن همراه بانک، اینترنت بانک و برنامه های کاربردی تلفن های همراه در سال قبل آغاز شد و امسال دسترسی به این خدمت از راه پیامک و الان خودپرداز بانکها فراهم گشته است و نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد هم بدون دغدغه خدمت را دریافت می کنند. این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان این که بر مبنای آمار حدود ۷۰ درصد خودپردازهای بانکهای کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند اضافه کرد: حالا بیشتر از ۲۰ بانک کشور خودپردازهای آنها که بیشتر از ۴۰ هزار دستگاه است به سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد درحال افزایش است. وی در مورد برخی بانکها که هنوز خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند هم اظهار داشت: هشت بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد شش بانک بسیار کوچک و دو بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند و شخصاً به این مورد ورود کرده و هشدارهای لازم دراین زمینه به این دسته بانکها داده شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه داد: عموم این بانکها در زمینه فنی گرفتار محدودیت هایی هستند که با پیگیری بانک مرکزی این نقصها برطرف خواهد شد. مجهز شدن چک های تضمین شده به شناسه صیادی معاون تکنولوژی های جدید در مورد چک تضمین شده و ضرورت ثبت آن در سامانه صیاد اظهار داشت: چک تضمین شده طبق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت گردد و بانک مرکزی از آغاز اردیبهشت ماه سالجاری به شبکه بانکی این مورد را برای اجرا ابلاغ کرده است، بانکها دراین زمینه درحال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را هم کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با رفتن به شعبه صادرکننده چک مبادرت به کارسازی کنند به عبارت دیگر این گونه چک ها در سامانه های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد. محرمیان با اعلان اینکه امکان استعلام چک های تضمین شده صیادی (چک های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک ها هنگام انجام معاملات فراهم گشته است اضافه کرد: مشتریان شبکه بانکی می توانند از راه درگاه های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانکهای عامل، نسبت به استعلام آن اقدام نمایند. در واقع ذی نفع چک با استعلام این چک ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند. این مقام مسئول بانک مرکزی اشاره کرد: در این راستا، چک های تضمین شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و باتوجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک ها برعهده شعب بانک هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند. وی ادامه داد: این چک ها احتیاج به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذی نفع با دریافت برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتیکه با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند. محرمیان در مورد چک های موردی هم اظهار داشت: در زمینه چک های موردی هم با تشکر از بانک هایی که در این خصوص همکاری کرده اند باید خاطرنشان کرد که بدلیل شرایط خاص این گونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده اند و وارد فاز استقبال گسترده نشده ایم و نگرانی دراین زمینه که تعداد ارائه کننده این بانکها زیاد نیستند، وجود ندارد. وی ادامه داد: در واقع در این برهه اقدامات اطلاع رسانی برای شعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانکهای کشور این مبادرت به نحو مناسبی درحال پیگیری و انجام است. این مقام مسئول بانک مرکزی در مورد استقبال عموم مردم در زمینه استعلام چک ها از راه پیامک در ایام اولین اجرای این طرح اظهار داشت: در ابتدای اجرای این خدمت روزانه چند هزار استعلام از راه پیامک انجام می گرفت و غالباً حاوی برخی خطاهایی بود ولی خوشبختانه حالا عموم دارندگان چک نحوه و قالب ارسال کد را به درستی انجام می دهند و دراین زمینه خطاهای روزهای نخست بسیار کم شده است و شاهد چند ده هزار پیامک استعلام چک هستیم. محرمیان در مورد چک الکترونیکی هم اظهار داشت: چک الکترونیکی از تیرماه سال ۱۳۹۹ در سامانه بانک مرکزی توسعه داده شده و دستورالعمل ها هم تدوین شده، لیکن با یک فاصله زمانی در حال انجام می باشد بعضی از بانکها که تعداد آنها هم محدود هستند درحال اتمام فرایند آزمون ها هستند، لیکن تابحال بانکی دراین زمینه آزمون ها را کامل نکرده است و در صورت مهیا شدن بستر، این خدمت هم اجرایی می شود. این مقام مسئول بانک مرکزی در مورد میزان مسدودی حساب های چک های برگشتی اظهار داشت: روزانه چند ده هزار چک برگشتی وجود دارد البته در بعضی روزها که ایام سررسید نیست این عدد کاهش پیدا می کند. وی ادامه داد: در ایام اول اجرای این طرح بر مبنای اطلاع قبلی که به تدریج روند مسدودی حساب ها افزایشی خواهد شد به صورت محدود حساب ها را مسدود کردیم و خوشبختانه بازخورد مناسبی از مردم و شبکه بانکی دریافت شد و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی مشاهده نشد. وی ادامه داد: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد چک های برگشتی روزانه در این سامانه برای مسدودسازی حساب ارسال می شود و به تدریج با شیب ملایمی انجام می گیرد تا به صددرصد چک ها برسد.


منبع:

1401/03/14
13:27:49
0.0 / 5
838
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد