دکورپرداز

ثبت بالاترین تورم دو ساله آلمان

ثبت بالاترین تورم دو ساله آلمان

ریزش رمزارزها

ریزش رمزارزها
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه 21 اردیبهشت 1400 به 10 میلیون و 30 هزار تومان رسید

قیمت سكه 21 اردیبهشت 1400 به 10 میلیون و 30 هزار تومان رسید

رویارویی یك عرضه اولیه با بازار قرمز بورس!

رویارویی یك عرضه اولیه با بازار قرمز بورس!

دوج كوین بیش از هر چیز دیگری در دنیا سوددهی داشته است!

دوج كوین بیش از هر چیز دیگری در دنیا سوددهی داشته است!
براساس اعلام بانك مركزی؛

نرخ رسمی 28 ارز افزایش یافت

نرخ رسمی 28 ارز افزایش یافت
در صرافی های بانكی؛

قیمت فروش دلار ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد كانال ۲۰ هزار تومانی شد

قیمت فروش دلار ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد كانال ۲۰ هزار تومانی شد
بانك مركزی اعلام كرد؛

افزایش نرخ رسمی 28 ارز

افزایش نرخ رسمی 28 ارز
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۲۰هزار تومان رسید

قیمت سكه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۲۰هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار یكشنبه 5 اردیبهشت 1400 به 23 هزار و 333 تومان رسید

قیمت دلار یكشنبه 5 اردیبهشت 1400 به 23 هزار و 333 تومان رسید
در گزارش دكور پرداز عنوان شد؛

نمی توان به تغییر دامنه نوسان خوش بین بود

نمی توان به تغییر دامنه نوسان خوش بین بود
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز
نامه واردكنندگان به جهانگیری؛

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

افزایش اجاره بهای مسكن در نقاط شهری

افزایش اجاره بهای مسكن در نقاط شهری
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱5 فروردین ۱4۰۰ به ۲4 هزار و ۳65 تومان رسید

قیمت دلار ۱5 فروردین ۱4۰۰ به ۲4 هزار و ۳65 تومان رسید

یارانه معیشتی سه شنبه واریز می شود

یارانه معیشتی سه شنبه واریز می شود
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۵ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان رسید

قیمت دلار ۵ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان رسید

درب ضد سرقت ترك

درب ضد سرقت ترك

تورم كانادا بیشتر شد

تورم كانادا بیشتر شد
پروژه سرا اوج دانش:

انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۱۶ تومان رسید

قیمت دلار ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۱۶ تومان رسید

پیش بینی وضعیت بورس در سه ماه سال آینده

پیش بینی وضعیت بورس در سه ماه سال آینده
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه 24اسفند 1399 به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسید

قیمت سكه 24اسفند 1399 به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

حاشیه های تلخ شیرین ترین اتفاق بازار سرمایه!

حاشیه های تلخ شیرین ترین اتفاق بازار سرمایه!
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۲۲ تومان رسید

قیمت دلار ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۲۲ تومان رسید

تورم آلمان در اوج یك ساله

تورم آلمان در اوج یك ساله
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 17 اسفندماه 1399 به 23 هزار و 990 تومان رسید

قیمت دلار 17 اسفندماه 1399 به 23 هزار و 990 تومان رسید
گزارش دكور پرداز؛

بازار اوراق تسهیلات مسكن به ثبات رسید

بازار اوراق تسهیلات مسكن به ثبات رسید
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد