دکورپرداز
امروز؛

نرخ رسمی 29 ارز افزوده شد

نرخ رسمی 29 ارز افزوده شد

مشاوره خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها

مشاوره خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۳ آذر ۱4۰۰ به ۱۲ میلیون و 5۳۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۳ آذر ۱4۰۰ به ۱۲ میلیون و 5۳۰ هزار تومان رسید

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه 30 آبان 1400 به 12 میلیون و 320 هزار تومان رسید

قیمت سکه 30 آبان 1400 به 12 میلیون و 320 هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید

بانک مرکزی از کاهش نرخ رسمی ۲۱ ارز اطلاع داد

بانک مرکزی از کاهش نرخ رسمی ۲۱ ارز اطلاع داد

آشنایی با انواع ساز پیانو

آشنایی با انواع ساز پیانو
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۷۳ تومان رسید

قیمت دلار ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۷۳ تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار اول آبان 1400 به 26 هزار و 690 تومان رسید

قیمت دلار اول آبان 1400 به 26 هزار و 690 تومان رسید

اخطار نسبت به سقوط شدید قیمت بیت کوین!

اخطار نسبت به سقوط شدید قیمت بیت کوین!
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز
در گزارش دكور پرداز اعلام شد؛

هشدار بخش خصوصی درباره تنظیم بازار نهاده های دامی

هشدار بخش خصوصی درباره تنظیم بازار نهاده های دامی

بالا رفتن تورم در ایتالیا و سوییس

بالا رفتن تورم در ایتالیا و سوییس
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۷ مهر ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۶۹۳ تومان رسید

قیمت دلار ۷ مهر ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۶۹۳ تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

جزئیات قیمت رسمی 46 ارز

جزئیات قیمت رسمی 46 ارز

افزایش تورم به 45 و هشت دهم درصد

افزایش تورم به 45 و هشت دهم درصد
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 31 شهریور 1400 به 26 هزار و 630 تومان رسید

قیمت دلار 31 شهریور 1400 به 26 هزار و 630 تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

جزییات نرخ رسمی 46 ارز

جزییات نرخ رسمی 46 ارز

تورم منفی امارات برای بیست و ششمین ماه متوالی!

تورم منفی امارات برای بیست و ششمین ماه متوالی!
براساس اعلام بانك مركزی؛

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید

بالا رفتن تورم در سوییس و ایتالیا

بالا رفتن تورم در سوییس و ایتالیا

رکوردشکنی ذخایر ارزی روسیه

رکوردشکنی ذخایر ارزی روسیه
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۷ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۷ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد