دکورپرداز

جزئیات تفکیک شده واردات 40 و دو دهم میلیون دوز واکسن کرونا

جزئیات تفکیک شده واردات 40 و دو دهم میلیون دوز واکسن کرونا

آخرین وضعیت واردات سرم

آخرین وضعیت واردات سرم
رئیس كل بانك مركزی:

مشکلی برای تأمین ارز واردات واکسن کرونا نیست

مشکلی برای تأمین ارز واردات واکسن کرونا نیست

عرضه ۱۶۲ میلیون دلاری در سامانه نیما

عرضه ۱۶۲ میلیون دلاری در سامانه نیما
در ۲۶ تیر ۱۴۰۰؛

ارائه ۱۴۰ میلیون دلار در سامانه نیما

ارائه ۱۴۰ میلیون دلار در سامانه نیما
دیروز انجام شد؛

معامله ۱۶۳ میلیون دلار در سامانه نیما

معامله ۱۶۳ میلیون دلار در سامانه نیما
بصورت حواله ارزی؛

ارائه ۹۵ میلیون دلار روز گذشته در سامانه نیما

ارائه ۹۵ میلیون دلار روز گذشته در سامانه نیما
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ انجام گرفت؛

معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

ادامه واردات نامحدود ارز

ادامه واردات نامحدود ارز
طی روز جاری انجام شد؛

معامله ۷۳میلیون دلار در سامانه نیما با میانگین ۲۰هزار و ۳۸۳ تومان

معامله ۷۳میلیون دلار در سامانه نیما با میانگین ۲۰هزار و ۳۸۳ تومان

محموله واكسن روسی ترخیص شد

محموله واكسن روسی ترخیص شد
نامه واردكنندگان به جهانگیری؛

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

واردات كاغذ كم شد

واردات كاغذ كم شد

دولت مصوبه تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمز ارز را اصلاح كرد

دولت مصوبه تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمز ارز را اصلاح كرد
بانك مركزی خبر داد

صرافی های غیربانكی مجاز به خرید ارز از بانك ها شدند

صرافی های غیربانكی مجاز به خرید ارز از بانك ها شدند
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد