دکورپرداز
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ انجام گرفت؛

معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

ادامه واردات نامحدود ارز

ادامه واردات نامحدود ارز
طی روز جاری انجام شد؛

معامله ۷۳میلیون دلار در سامانه نیما با میانگین ۲۰هزار و ۳۸۳ تومان

معامله ۷۳میلیون دلار در سامانه نیما با میانگین ۲۰هزار و ۳۸۳ تومان

محموله واكسن روسی ترخیص شد

محموله واكسن روسی ترخیص شد
نامه واردكنندگان به جهانگیری؛

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

چالش جدید برای واردات نهاده های دامی

واردات كاغذ كم شد

واردات كاغذ كم شد

دولت مصوبه تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمز ارز را اصلاح كرد

دولت مصوبه تعیین تكلیف تجهیزات استخراج رمز ارز را اصلاح كرد
بانك مركزی خبر داد

صرافی های غیربانكی مجاز به خرید ارز از بانك ها شدند

صرافی های غیربانكی مجاز به خرید ارز از بانك ها شدند
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد