دکورپرداز
دکور پرداز
رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیات 96 درصد صاحبان مشاغل زیر 20 میلیون است

مالیات 96 درصد صاحبان مشاغل زیر 20 میلیون است

به گزارش دکور پرداز رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مؤدی داریم که می توانند برای پرداخت مالیات عملکرد سال قبل مشمول مالیات مقطوع شوند، اعلام نمود:  براساس بررسی های سازمان امور مالیاتی معادل ۹۶ درصد از مشاغل باید برای مالیات عملکرد سال قبل خود زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات بپردازند.


به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، صاحبان مشاغل تا آخر خردادماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد سال قبل خود اقدام نمایند.
داوود منظور_رئیس کل سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی به بیان جزئیات دریافت این مالیات و اقداماتی که برای محاسبه مالیات مقطوع برای این افراد درنظر گرفته شده است، پرداخت.
وی در ابتدا اظهار نمود: فعالان اقتصادی برای عملکرد سال قبل خود باید اظهارنامه بدهند تا سازمان امور مالیاتی نسبت به برآورد درآمد آنها و وصول مالیات اقدام نماید. از آنجائیکه سال گذشته، سال سختی برای مشاغل بخصوص مشاغل خرد و متوسط بود، سال جاری نمی توانیم مالیات مشاغل را نسبت به سال قبل افزایش دهیم زیرا، روند دریافت مالیات به این صورت است که هر چه درآمد مشاغل افزایش یابد، بالطبع باید مالیات بیشتری از آنها دریافت شود اما از آنجائیکه وضعیت اقتصادی و درآمدی مشاغل پارسال مساعد نبوده، قصد نداریم تا فشار مالیاتی هم به آنها وارد نماییم.
وی اضافه کرد: در این حوزه، دو فرصت برای مشاغل فراهم کردیم تا بتوانند مالیات خویش را بپردازند. نخستین گام این است که مشاغل اظهارنامه را تکمیل کنند و در آن به بیان میزان درآمد و هزینه های خود بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: البته، میزان درآمد و هزینه هایی که صاحبان مشاغل به سازمان امور مالیاتی اعلام می کنند، با میزان تشخیصی سازمان متفاوت می باشد زیرا، بعضی از مشاغل امکان دارد که تلاش کنند تا درآمد خویش را کتمان یا هزینه های خویش را زیاد اعلام کنند. در این حوزه، سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک اطلاعاتی خود شامل واریزی های دستگاه پوزها، مقادیر ورودی به حساب ها از راه کارت به کارت و... میزان مالیات ابرازی را بررسی می کند تا میزان مالیات تشخیصی را به مؤدی اعلام نماید.
فروش کمتر از ۴.۸ میلیارد مشمول مالیات مقطوع می شود
وی اضافه کرد: دومین راهی که پیش روی مشاغل برای پرداخت مالیات عملکرد سال قبل است، تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم است که طبق آن، هم اکنون مشاغلی که فروش آنها کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، نیازی به تسلیم اظهارنامه ندارند و مالیات آنها مقطوع محاسبه می گردد. در سال گذشته، سقف تعیین شده برای کسانی که مشمول مالیات مقطوع می شدند، ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بود که برای اعمال این سقف برای سالجاری هم خیلی از مشاغل زیان می دیدند که سقف را به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دادیم. به عبارت دیگر، مشاغلی که فروش آنها پارسال کمتر از این میزان باشد، مشمول مالیات مقطوع می شوند.
منظور درباره چگونگی محاسبه مالیات مقطوع برای مشاغل اظهار داشت: برای تعیین مالیات مقطوع برای مشاغل، میزان فروش فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل از راه بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به همراه ضریب سود فعالیت آنها محاسبه می شود تا در نهایت، مالیات را اعمال نماییم.
واریزی های کارتخوان؛ ملاک محاسبه درآمد مشاغل
وی با اشاره به اینکه سال جاری تمرکز سازمان امور مالیاتی برای محاسبه درآمد و فروش مشاغل برای دریافت مالیات، واریزی ها از راه کارتخوان های آن هاست، اظهار داشت: سال جاری برای محاسبه درآمد مالیات مشاغل خرد و متوسط مبنا را عملکرد کارتخوان های آنها قرار دادیم و مواردی چون کارت به کارت، چک و ملاک نیست.
مشمولیت ۲.۴ مؤدی برای مالیات مقطوع
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: سال جاری ضرایب سودی که برای مشاغل درنظر می گرفتیم را نصف کردیم زیرا، هزینه های مردم بیشتر شده است. دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داریم که می توانند بدون تسلیم اظهارنامه، مالیات مقطوع بپردازند. این افراد می توانند میزان مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی را قبول نکنند و بخواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند.
مالیات زیر ۵ میلیون برای ۸۰۰ هزار مؤدی
وی با اشاره به اینکه مالیات مقطوع سال جاری حداکثر سه برابر سال قبل است، بیان نمود: با نگاهی آسانی که سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل فراهم نموده است، مالیات ۱.۱ میلیون نفر از این افراد صفر است زیرا، درآمد دستگاه کارتخوان آنها پایین بوده و از آنها مالیات نمی گیریم. همچنین، برپایه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات ۸۰۰ هزار نفر زیر ۵ میلیون تومان، مالیات حدود ۴۰۰ هزار نفر بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین، کسانی که مشمول تبصره تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم می شود و فروش سال قبل آنها کمتر از ۴.۸ میلیارد تومان بوده است، مالیات ۹۶ درصد آنها زیر ۲۰ میلیون تومان است.
مالیات مشاغل سهم کمی در درآمدهای مالیاتی دارد
منظور اضافه کرد: مالیات مشاغل سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی ندارد و از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پارسال فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات مشاغل بوده است. عمده درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از محل مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالاها و شرکت هاست که سهم ۸۰ درصدی در تأمین درآمدهای مالیاتی دارد.
وی با تکیه بر این که برای سال جاری هم قصد دریافت مالیات بیشتر از مشاغل را نداریم، اظهار داشت: فعالان اقتصادی که نمی خواهند مالیات مقطوع بپردازند، باید اظهارنامه پر کنند که برای سال جاری پیشبینی می نماییم تا بین ۱.۵ تا ۲ میلیون اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم. سال قبل میزان اظهارنامه مالیاتی دریافتی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بود.
شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید پارسال اطلاع داد و بیان نمود: سال جاری ۷۰۰ هزار نفر مؤدی جدید خواهیم داشت. تابحال ۵۰۰ هزار فرن تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم دریافت کردیم که ۲۰۰ هزار تا از این موارد مالیات صفر است.
منظور درباره فرارهای مالیاتی از راه کارت به کارت اظهار داشت: با تفکیک حساب های شخصی و تجاری، اگر حسابی در ماه واریزی بیش از حد تعیین شده توسط بانک مرکزی داشته باشد، مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مکلف به تسلیم اظهارنامه می شود که همه حساب های تجاری و کارتخوان ها تحت کنترل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای محاسبه درآمد مشاغل در جهت دریافت مالیات است.
سود سپرده معاف از مالیات است
وی درباره سود سپرده های بانکی هم بیان نمود: در قانون بودجه سال جاری که سود سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف بود، تعیین شد تا دیگر برای اشخاص حقوقی و شرکت ها معاف نباشد اما سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است. در این بین، در پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، پیشبینی شده تا سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی هم مشمول مالیات شود که فعلاً تصمیمی برای اخد این مالیات نداریم و برپایه قانون کشور، سود سپرده معاف از مالیات است مگر این که دولت و مجلس این قانون را تغییر دهند.
منبع:

1401/03/19
12:53:31
0.0 / 5
668
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد