دکورپرداز
دکور پرداز

۷۲هزار کارت اجاره ای فعال در شبکه قمار و شرط بندی سایبری بسته شد

۷۲هزار کارت اجاره ای فعال در شبکه قمار و شرط بندی سایبری بسته شد

دکور پرداز: معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی از شناسایی بیش از 72 هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی در امتداد مقابله با قمار و شرط بندی در فضای مجازی آگاهی داد.به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، مهران محرمیان، معاون فناوری با اشاره به این که مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد مؤثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضائی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، اشاره کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده ای است که نباید آنرا فقط رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست. پس بانک مرکزی با بررسی و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از نظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.
وی اضافه کرد: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط بندی در فضای مجازی نشان میدهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه جانبه و فرا دستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم بصورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی مقابله نماییم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج مؤثری حاصل گردیده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاهها و نهادهای مسئول هستیم. لازم به ذکر است در این کارگروه پیشنهادهای مختلفی از طرف بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا در نهایت هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی افزود: ما در بانک مرکزی به عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در نخستین و یکی از مهم ترین اقدامات در عرصه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در عرصه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خودرا در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه های اصلی و در نهایت انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه ریزی و متمرکز ساختیم.

ارسال پیامک هشدار و اخطار از طرف دادستانی به متخلفان
محرمیان افزود: در امتداد انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانکهای کشور با توسعه الگوریتم های هوشمند اقدامات مؤثری درجهت شناسایی سو رفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت گرفته است و بر طبق این شناسایی ها با همکاری دادستانی محترم کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقاً مؤثر نیز بوده، بطوریکه نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان بعد از دریافت پیامک هشدار داشته و البته تمهیداتی نیز از طرف بانک مرکزی در دست بررسی می باشد تا با توسعه زمینه های اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که بطور مستمر درحال انجام و پیگیری است، پرداخته و اشاره کرد: رصد مداوم و بروزرسانی خدمات نوین پولی و مالی بمنظور پیش گیری از مخاطرات احتمالی در حوزه قمار در فضای مجازی، سامان دهی و مسدودسازی درگاه ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی همچون اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار
محرمیان همین طور با تأکید بر این که اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش شایان توجه آمار سوءاستفاده از روش هایی مانند سوءاستفاده از واسطه های نرم افزاری برنامک های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت های قمار و شرط بندی شده است، اضافه کرد: باتوجه به اقدامات انضباطی اثربخش درباب تخلفات در رابطه با بکارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در عرصه قمار و شرط بندی مجازی، هم اکنون شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از طرف متخلفان است؛ به نحوی که قمار باز راسا نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می نماید. شایان ذکر است، باتوجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز باتوجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات انجام شده از طرف بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سوءاستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کم شده است.

معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به این که عمده سوءاستفاده از سرویس کارت به کارت بوسیله مسیر واسط نرم افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست های گوناگون با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و همین طور بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش های ماهانه درباب میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط بندی سایبری، با بهره گیری از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این زمینه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدام های انضباطی گوناگون و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال نموده است.

محرمیان اشاره کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها همچون قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری ها شامل مواردی همچون شناسایی اجاره دهندگان کارت های بانکی به قمارخانه های سایبری، قماربازان، سرشاخه های قمار و شرط بندی و متولیان شناسایی شده در لایه های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

بگفته محرمیان «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن لیست سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می شود. یافتن تقاطع سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرایم سازمان یافته تلقی می شود و همین طور همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه ها نیز در همین راستا انجام می گیرد.

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی در رابطه با قمارخانه داران و تشکیل پرونده قضائی برای صاحبان آنها همین طور شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی همچون نتایج این اقدامات بوده است.

معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی در آخر ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو همچون اجاره دادن کارت های بانکی، اشاره کرد: بانک مرکزی همیشه بطور مجدانه تلاش نموده ضمن انجام مسئولیت خود که برمبنای قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری همچون شناسایی و اشراف به لایه های فرایندی این بزه و ارائه گزارش های مربوطه به سایر نهادها و دستگاه های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آنها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.


منبع:

1402/10/26
13:45:53
0.0 / 5
269
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
لینک دوستان دكور پرداز
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد